EnergiWatch

DEBAT: Dansk Energi giver Dansk Fjernvarme ret - kraftvarmeværkerne udfordres af faldende elpriser

Brancheorganisationen Dansk Energi er enige i, at faldende elindtægter udgør et problem for kraftvarmeværkerne, men løsningen er ikke delenøgler, skriver chefkonsulent Christian van Maarschalkerweerd, Dansk Energi, i et debatindlæg.

Foto: Morten Lau-Nielsen/ERH

Dansk Fjernvarme har helt ret, når de peger på den udfordring, kraftværkerne står med. Elpriserne falder, og det samme gør de indtægter, værkerne har i elmarkedet. Men løsningen er ikke faste delenøgler.

Fjernvarmeselskaber kræver politisk handling om krydssubsidiering

Dansk Energi er enige i, at faldende elindtægter udgør et problem for kraftvarmeværkerne, og at der er behov for tiltag, der sikrer en markedsmæssig aflønning, som afspejler den værdi, værkerne leverer til elsystemet - særligt når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

I dag leverer de danske kraftvarmeværker systembærende egenskaber og effekttilstrækkelighed i kritiske situationer, hvilket desværre ikke afspejler sig i den betaling, de får på elmarkederne. Senest har Energinet vurderet, at der er et større behov for nye tiltag som opretholder tilstrækkelig kapacitet. Ellers vil elforsyningssikkerheden blive betragteligt forringet.

Når kraftvarmeværker producerer el og varme, opstår der et behov for at fordele omkostningerne på de to samproducerede ydelser. Denne fordeling af omkostninger mellem el- og varmesiden indgås der aftaler om, inden man går ud og bygger nye kraftvarmeværker eller foretager større reinvesteringer. Så fordelingsnøglerne er et produkt af aftaler, som både el- og varmesiden har fundet attraktive, og er naturligvis ikke noget, producenten efterfølgende kan ændre på, bare fordi elpriserne falder.

Der er desuden klare lovmæssige krav til en rimelig fordeling af omkostninger mellem el og varme for alle de store værker, som er omfattet af elforsyningsloven. Fordelingsnøglerne skal derfor også anmeldes til Forsyningstilsynet, der har til opgave at påse, at varmekunderne kun betaler, hvad der er rimeligt.

Dansk Energi kan derfor slet ikke genkende det billede, at varmekunderne skulle betale for den faldende indtjening hos kraftvarmeværkerne.

Og det siger sig selv, at løsningen ikke er også at trække tæppet væk under de forhandlede varmeindtægter, der lå til grund for investeringsbeslutningerne. Standardiserede delenøgler, som i sagens natur ikke kan afspejle de individuelle betingelser, der er for de forskellige anlæg og som lå til grund for de enkelte aftaler og investeringsbeslutninger, vil gøre ondt værre.

Vores vurdering er, at det kan blive katastrofalt, hvis der ændres på delenøglerne for eksisterende værker, da disse jo ikke bare kan få den aftalte deling af investeringsomkostningen til at forsvinde. Et sådan forsøg på standardisering vil i værste fald føre til konkurser og lukning af anlæg. Det vil efterlade en stor regning - ikke mindst hos varmekunderne.

Løsningen er altså en markedsmæssig aflønning af ydelserne i elmarkedet - ikke faste delenøgler.

Slagsmål om milliarder er under opsejling i energisektoren

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere