EnergiWatch

Københavns Kommune må sikre rentebetalinger i to Hofor-selskaber

Hofor var én blandt tre fjernvarmevirksomheder, som Forsyningstilsynets i april i år gav afslag på deres ansøgninger om forrentning af deres indskudskapital.

Københavns Kommune må sikre rentebetalinger for to Hofor-selskaber, Hofor Vand København A/S og Hofor Spildevand Købernhavn A/S, på et internt lån ydet af moderselskabet Hofor Holding, Hovedstadens Forsyningsselskab, der bl.a. forsyner næsten hele København med fjernvarme.

Det fremgår af det netop offentliggjorte 2018-regnskab fra Hofor Holding.

Hofor var én blandt tre fjernvarmevirksomheder, som Forsyningstilsynets i april i år gav afslag på deres ansøgninger om forrentning af deres indskudskapital. For Hofors vedkommende var der tale om en ren administrativ afgørelse, fordi forsyningsselskabet var for længe med at få sendt ansøgningen afsted inden for tidsfristen.

Hofor Vand København og Hofor Spildevand København refinansierede i 2015 de obligationslån i KommuneKredit, som selskaberne havde optaget i 2008 til indfrielse af tidligere gældsbreve til Københavns Kommune. Der var ifølge 2018-regnskabet for moderselskabet under rubrikken "usædvanlige forhold i årsrapporten" tale om lån på 4,8 mia. kr., som blev refinansieret i KommuneKredit med forfald i 2015.

Hofor Holding A/S overtog lånene tilbage i 2015 lånene. Til gengæld optog de to datterselskaber et internt lån i moderselskabet på samme betingelser, som Hofor Holdings lån i KommuneKredit.

"Renterne på lånet kan med den nuværende lovgivning ikke indregnes i taksterne. Derved opstår der løbende et særligt finansieringsbehov. Københavns Kommune har givet tilsagn om at ville indskyde kapital i Hofor Vand København og Hofor Spildevand København for at sikre, at selskaberne er i stand til at betale renter på lånet. Indskuddet kan maksimalt udgøre renteudgifterne ved det lånekonverterede gældsbrev, Hedder det i årsregnskabet.

Hofor har i årevis fået godkendelse på forrentning af indskudskapital siden 2006 og frem til 2018. Men da reglerne for forrentning efterfølgende er blevet, gjorde fristen for at ansøge det også.

"Det er vi naturligvis ikke tilfredse med, men da det drejer sig om et mindre beløb, har vi besluttet ikke at gøre mere ved det. Vi søger så inden for tidsfristen til næste år," lød det i et skriftligt svar fra Hofor til EnergiWatch i april.

Forsyningstilsynet stækker 12 fjernvarmeselskabers rentemetode

Tre fjernvarmevirksomheder får afslag på forrentning

 

 

 

 

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere