EnergiWatch

Branchelobbys bilag om energibesparelser endevendes

Dansk Energis kontingentforbrug for administration af elselskabernes energibesparelser granskes af Energistyrelsen og Kammeradvokaten. Forbrugerne dække hele regningen, der nu er under kritisk lup.

På 14. måned undersøger Energistyrelsen med bistand fra Kammeradvokaten, om brancheorganisationen Dansk Energi over en årrække har taget sig for godt betalt gennem opkrævning af et årligt kontingent for administration af den statslige og stærkt kritiserede energispareordning.

Den direkte anledning er en klage fra De Frie Energiselskaber, som foreningens adm. direktør Jette Miller indleverede i februar 2018 med en anmodning om, at styrelsen gennemgår samtlige bilag for kontingentopkrævning. Jette Miller mener, at opgaven overstiger almindelig sekretariatsbetjening, hvorfor der ikke er dækning for Dansk Energis opkrævning på ca. otte mio. kr. årligt hos forbrugerne i perioden 2012-2017.

Dansk Energi er i god og saglig dialog med Energistyrelsen.

Dansk Energi.

"Dansk Energi er i god og saglig dialog med Energistyrelsen og har ikke yderligere kommentarer, mens sagen behandles i styrelsen," siger pressechef Birgitte Hougaard i en kommentar til den verserende undersøgelse.

Klagesagen skulle efter planen have været afsluttet inden udgangen af 2018.

"Kammeradvokaten og Energistyrelsen er fortsat i gang med at kigge på Dansk Energis kontingentforbrug i perioden 2012-2017. Der foreligger derfor endnu ikke en afgørelse. Der mangler fortsat en række detaljer fra Dansk Energi, hvorfor det er svært at vurdere, hvornår sagen forventes afgjort," oplyser Energistyrelsen i en mail til EnergiWatch.

I klagen til Energistyrelsen fremhæver De Frie Energiselskaber, at de eneste udgifter, der kan dækkes af en lobbyorganisation, er udgifter, der dokumenterbart kan knyttes til ordningen.

"Baseret på Dansk Energis egne regnskabsoplysninger samt deres oplysninger givet til Rigsrevisionen, så mener vi, at der er grundlag for at gå udgiftsbilagene igennem. Dette støttes også af en benchmark med de tre øvrige aftaleparter. Der er ingen af dem, der har et pengeforbrug, der bare minder om det, som Dansk Energi afholder," hedder det.

Betaling til brancheorganisationer

Monopolselskaberne i energisektoren kan indregne en betaling til deres brancheorganisationer fra forbrugerne for omkostninger til varetagelse af selskabernes energispareforpligtelse, som de er politisk pålagt. Det omfatter bl.a. administrative opgaver som håndtering af selskabernes indberetninger og udformning af årlige rapporter til Energistyrelsen.

Energiselskaberne har årligt indberettet til deres brancheforeninger og myndighederne, hvor store energibesparelser, der er realiseret og hvilke omkostninger, der har været forbundet med besparelserne.

Rigsrevisionen og Folketingets statsrevisorerne offentliggjorde i september 2017 en sønderlemmende kritik af ordningen, efter at omkostningerne til energibesparelserne var steget væsentligt, ca. 25 pct. i perioden 2010-2016. Derudover var der mistanke om et omfattende misbrug af ordningen med eksempler på, at energibesparelser aldrig var gennemført.

Kritikken var i særlig grad rettet mod Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet for utilstrækkeligt tilsyn med ordningen, ligesom statsrevisorerne fandt det kritisabelt, at ministeriet ikke havde sikret, at energiselskaberne havde realiseret energibesparelserne til færrest mulige omkostninger.

Dansk Energi oplyste til Rigsrevisionen under revisionen af ordningen, at brancheorganisationens samlede årlige omkostninger til at administrere energispareordningen var på mellem knap 6 og godt 13 mio. kr. i perioden 2012-2016.

Rigsrevisionens gennemgang af ordningen viste bl.a., at nogle selskaber ikke har haft opgjort omkostningerne til kontingenter til deres brancheforening korrekt:

"Ifølge reglerne i energispareordningen må kun administrative omkostninger, der knytter sig til energispareindsatsen, tælles med. Ikke desto mindre havde nogle selskaber feks. medregnet omkostninger til Dansk Energis Energisparepulje og til Energifonden, som ikke har noget med energispareordningen at gøre. Ét selskab havde i 2010, 2011 og 2012 opgjort omkostninger til kontingent til Dansk Energi på mellem 4,5 og 5 mio. kr. om året. Dette skal sammenholdes med, at Dansk Energis samlede årlige omkostninger til at administrere energispareordningen var på mellem knap 6 og godt 13 mio. kr. i hele perioden," hedder det i Rigsrevisionens beretning.

"Først og fremmest så må man konstatere, at heller ikke Dansk Energi har holdt sig tilbage, når det handler om at tage sig godt betalt fra fællesskabets kasse. Der var ingen kontrol, og den slappe regulering gjorde det muligt at finansiere lobbyaktiviteter, som om det var energibesparelser. Det er hverken klimaet eller forbrugerne blevet rigere af," siger Jette Miller, der undrede sig over, at Energistyrelsen ikke selv tog sagen op som opfølgning på Rigsrevisionens rapport september 2017.

Det giver ingen mening at forsvare sådan et udgiftsniveau for administrationen af en statslig tilskudsordning. Så skulle man hellere have ladet andre løse opgaven.

Jette Miller, adm. direktør, De Frie Energiselskaber.

Og hun undrer sig sig over den lange sagsbehandlingstid:

"I Dansk Energis egne budgetter og regnskaber står Energispareaktiviteter – opkrævning opført som indtægtspost med et beløb så højt som 8.291.000 kr. alene for 2016. Bare for at sætte det lidt i perspektiv, så kunne Dansk Energi lønne 10-15 dygtige medarbejdere for det beløb alene i 2016. Det giver ingen mening at forsvare sådan et udgiftsniveau for administrationen af en statslig tilskudsordning. Så skulle man hellere have ladet andre løse opgaven."

Nye afgørelser på vej

Den nuværende energispareordning har de seneste år kostet mellem 1,3 og 1,5 mia. kr. og som indregnes i de priser, forbrugerne betaler for el og varme. Den udløber med udgangen af 2020 og erstattes af to udbudspuljer på finansloven.

Forsyningstilsynet, den offentlige vagthund over for energiselskaberne, gransker i øjeblikket en række konkrete sager i forbindelse med ordningen, og som tilsynet ventes at træffe de første afgørelser i senere i år.

Seas-Nve's monopolselskab lukker kontroversiel udbudssag

De Frie Energiselskaber: Seas-Nve har intet lært 

Nye sager om snyd med energispareordning granskes

Energispareordning kostede 1,3 milliarder 

Energisparekaos tager ny drejning: Sønderjysk energikoncern giver baghjul til storebror og alle andre 

Mere fra EnergiWatch

Equinor starter brandramt gasanlæg op igen

Equinors anlæg for flydende gas i den nordnorske by Hammerfest blev i 2020 raseret af en stor brand. Siden har en genåbning været udskudt flere gange, blandt andet på grund af coronakrisen. Nu starter anlægget snart op igen.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EnergiWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs