EnergiWatch

Derfor holder skrønen om manglende konkurrence på elmarkedet ikke

Så skete det igen – alle går i selvsving over den manglende mobilitet på elmarkedet og skyder skylden på manglende konkurrence. Men der er perfekt konkurrence på elmarkedet – den manglende mobilitet skyldes helt andre ting.

Foto: Sydfyns Energi

KLUMME: I ugen der gik, kunne vi erfare, at en rapport fra Energinet.dk viser, at antallet af leverandørskift på det private elmarked er faldet for 2. år i træk. Og dette på trods af implementeringen af engrosmodellen, som netop skulle øge konkurrencen og dermed mobiliteten på markedet. Alles konklusion er, at det ikke er lykkedes at skabe konkurrence på elmarkedet.

Men det er jo ikke rigtigt – der er tværtimod fuldkommen konkurrence på det private elmarked!

Da jeg i tidernes morgen havde faget nationaløkonomi på CBS var et af de normative idealer markeder med fuldkommen konkurrence, som blev defineret ud fra fire kriterier:

  • Homogent produkt – alle udbyder nøjagtigt den samme vare – og sidst jeg tjekkede, kunne jeg konstatere, at el er el – uanset hvem der leverer den.

  • Stort antal både udbydere og efterspørgere, så ingen enkelt aktør alene kan påvirke prisdannelsen på markedet. Det private elmarked lever til fulde op til dette krav.

  • Fuld gennemsigtighed – så alle til enhver tid kan se priserne på markedet. Det private elmarked lever til fulde op til også dette krav, jeg kan på fx elpris.dk på få sekunder få et overblik over de priser, elselskaberne tilbyder.

  • Ingen tekniske eller regionale hindringer/barrierer for at skifte leverandør. Jeg lavede et eksperiment i går aftes på nettet, og jeg kunne skifte elleverandør på mindre end 5 minutter, hvis jeg ville.

Mine forelæsere dengang kunne kun pege på markedet for olietransport med tankskib som et muligt eksempel på et marked med fuldkommen konkurrence – økonomerne betragtede det som et uopnåeligt ideal. I dag er det private marked for el et perfekt eksempel på et marked med fuldkommen konkurrence.

Så hvorfor den lave mobilitet på markedet – det kan i hvert fald ikke skyldes mangel på konkurrence?

Nogle peger på tariffer og skatter som årsagen. Energistyrelsens Elprisstatistik viser, at 85% af den pris, vi betaler for en kWh er fast i form af transmissionstariffer, elafgifter, moms og PSO. Man ser det som en barriere for mobilitet, fordi elselskaberne dermed ikke har manøvrerum for prissætning. Men i min optik holder dette argument ikke, for Den Europæiske Energistyrelse påviser jo, at danske elselskaber har en af de laveste indtjeninger på den reelle elpris. På en privat husstand tjener man brutto ca. 300 kr. om året, hvilket er 40% under det europæiske gennemsnit. Netto svarer det til, at elselskaberne reelt ikke tjener noget på en privat kunde. At fjerne skatter og tariffer vil jo ikke ændre på det forhold, og derfor er der ikke noget incitament for at konkurrere mere på prisen.

Der er heller ikke noget incitament for forbrugerne i at skifte elselskab. Energistyrelsens ”Hvad kostede strømmen i 2016” dokumenterer, at en almindelig privat husstand højest kan spare 270 kr. om året ved at jagte billigere elprodukter.

Set fra et forbrugersynspunkt er forklaringen på den lave mobilitet derimod enkel:

Alle elselskaber sælger den samme vare til stort set den samme pris, mine sparemuligheder er begrænsede, og udbyderne differentierer sig ikke fra hinanden.

Hvis vi vil have større mobilitet, må vi også stille krav om differentiering – ikke på produktet og priserne, men på det elselskaberne kan tilbyde os som forbrugere udover selve produktet – service, særkende og individualitet. Hvis jeg ser elselskaberne efter i sømmene på det, de lover forbrugerne – deres brandløfte – så er der ingen forskel mellem dem. Elselskaberne mangler ganske enkelt substans i det, de leverer og lover kunderne.

Wilke gennemførte i efteråret 2017 et studie om elselskabernes omdømme og evne til at differentiere sig fra hinanden og en af de væsentligste konklusioner var, at den vigtigste forklaring på forskelle i omdømme og differentieringsevne netop er evnen til at udleve sit brandløfte på relevant vis i mødet med kunderne.

Elkunderne dropper igen at skifte selskab

Forbrugerne bliver vindere, når el-selskaberne åbner fibernettet

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere