EnergiWatch

Fortum-selskab flipper tocifret million-underskud og vil genskabe forretningsgren

Miljø- og affaldsselskabet Fortum Waste Solutions lander lidt over 33 mio. kr. på bundlinjen, fremgår det af årsregnskabet for 2020. En tvist om fortolkning af kontrakt kan lede til millionrefusion. Samtidig vil selskabet genrejse sin olie- og vandforretning.

Foto: Fortum

Fortum Waste Solutions kan viske et minus foran et tocifret millionbeløb på bundlinjen ud. Det danske affaldsselskab kan dermed gå på sommerferie med et overskud på knap 33,2 mio. kr. mod et underskud på 44 mio. kr. året forinden.

Det fremgår af Fortums netop fremlagte 2020-regnskab.

Miljø- og affaldsselskabet, der er en del af Fortum-koncernen, har da også løftet sin toplinje med knap 38 mio. kr. til knap 415,9 mio. kr.

Hovedårsagen til et succesfuldt 2020 skyldes ifølge Fortums ledelse højere priser grundet et presset marked, herunder særligt det internationale.

"Den begrænsede tilgængelighed af termisk behandlingskapacitet i Europa, hvor de fleste europæiske termiske kapaciteter i kommunale affaldsforbrændingsanlæg har været 100 pct. udnyttet, har ført til øgede gate fee-priser," skriver ledelsen i årsrapporten.

Samme tendens forventes at fortsætte i indeværende år, og ledelsen forventer af den grund et lignende resultat som i 2020, lyder det.

Olie- og vandforretningen genopstår

Alt er dog ikke lutter lagkage for Fortum Waste Solution.

En ildevarslende tendens truer forretningsmodellen. Ledelsen har nemlig bemærket en faldende genanvendelsestrend af farligt affald til forbrænding i Danmark.

Det medfører til en blanding af dansk og internationalt affald, hvilket resulterer i lavere gennemsnitspriser, lyder det fra ledelsen. Samtidig må virksomheden tage sig til takke med et lavere salg på energiområdet.

Stilles der ligeledes skarpt på den termiske behandlingskapacitet, spår ledelsen stigende konkurrence. Af den grund vil Fortum sætte alt ind på at udvikle nye ydelser inden for blandt andet flyveaske samt nye forretningsområder, skriver ledelsen.

Og med nye forretningsområder mener ledelsen olie- og vandforretningen.

I maj, få dage efter at generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020, frasolgte Fortum ellers sin forretningsgren OW, olie og vand, til affaldsselskabet Nordic Oily Waste.

Frasalget skulle give mere luft til at øge virksomhedens fokus på energiproduktion, cirkulære løsninger og håndtering af farligt affald, lød det dengang fra adm. direktør Jens Peter Rasmussen i et interview med CleantechWatch.

"Kort fortalt vil vi gerne fokusere vores investeringskroner på aktiviteterne inden for farligt affald, som er rygraden i vores forretning i Danmark," forklarede direktøren dengang med henvisning til, at olie og vand-forretningen ville kræve investeringer over de kommende år, som Fortum hellere ville øremærke kerneforretningen.

Af årsrapporten fremgår det ikke, om Fortum Waste Solutions nu er klar til at konkurrere med sin gamle forretningsgren. Ej heller om miljø- og affaldsselskabet siden generalforsamlingen i slut april har fortrudt en satsning på olie- og vandforretningen og af den grund har frasolgt OW.

CleantechWatch arbejder på at få en kommentar fra den adm. direktør.

Uenigheder om fortolkning af kontrakt

Af regnskabet kan man også læse, at en tvist med en unavngiven samarbejdspartner, der bunder i uenigheder om fortolkning af en kontrakt, ifølge ledelsen kan lede til refusion på 75 mio. kr., som Fortum ellers allerede har realiseret.

Ifølge ledelsen drejer det sig om en fremtidig forpligtelse i forhold til oprydning af lejet jord.

I sagens natur er der dog mange usikkerheder forbundet med søgsmålet om at få refunderet det fulde beløb. På baggrund af ledelsens beregninger, forventer Fortum kun at skulle refundere lidt under halvdelen af det samlede refusionsbeløbet, svarende til 34 mio. kr.

"Værdiansættelsen er under forudsætning af skøn. Virksomheden har en løbende dialog med en forretningspartner om fortolkning af en kontrakt, hvilket vil føre til tilbagebetaling af allerede indregnede indtægter," skriver ledelsen.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie CleantechWatch)

Fortums metanolprojekt får 223 millioner kroner i støtte

Fortum Waste Solutions står over for mulige milliardinvesteringer i nyt sats

Fortum Waste Solutions sælger vand- og olieforretningen fra 

Mere fra EnergiWatch

Kanslerkandidat bringer Vestas-lussing ind i valgkamp

Efter en tysk valgkamp, hvor klima har fyldt alt og ingenting, kastede Vestas mod slutningen en granat, der gav genlyd med kritik af mølleproducenten for dårlig stil og dårlig timing, samt af regeringen for en dårlig energipolitik.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs