EnergiWatch

Elbiler vil skabe en eksplosiv vækst i brugen af kobber

Elektrificeringen af verden vil kræve meget mere kobber end i dag, men de lave kobberpriser bremser investeringerne i den kapacitetsudvidelse, der er nødvendig for at imødekomme den fremtidige efterspørgsel.

Foto: RODRIGO GARRIDO/REUTERS / X01761

Prisen på kobber er faldet til det laveste niveau i to år, og det skaber voksende bekymring.

Dels betragtes kobber som den bedste målestok for verdensøkonomiens tilstand, og dels kommer prisfaldet samtidigt med, at verden for alvor har påbegyndt den elektrificering, der ventes at bære indsatsen mod klimaforandringer og udfasningen af fossile brændsler.

Kobber anvendes i stort omfang inden for byggeriet og i industrien, og eftersom Kina svarer for halvdelen af det globale kobberforbrug, ses prisfaldet som en direkte konsekvens af handelskrigen med USA samt den deraf affødte opbremsning i Kinas økonomiske vækst.

Med mindre kobberprisen retter sig, vil det kunne påvirke investeringerne i ny udvinding, og det kan blive temmelig problematisk, da der frem mod 2030 forventes at ske en eksplosiv vækst i efterspørgselen efter kobber.

Frem til 2030 forventes der globalt at skulle etableres mindst 20 mio. ladestandere til elbiler og opladningshybridbiler, hvilket vil betyde en vækst på over 250 pct. i forbruget af kobber alene til dette ene formål, påpeger rådgivningskoncernen Wood Mackenzie i en ny rapport.

"Kobber er en hjørnesten i elbilrevolutionen på grund af sin evne til at lede elektricitet, sin holdbarhed og sin lette bearbejdningsevne. Behovet for kobber er endnu mere signifikant, når det gælder ladestandere og el-transmissionsinfrastruktur," forklarer analytiker Henry Salisbury fra Wood Mackenzie.

"I 2040 forudser vi, at person-elbiler hvert år vil konsumere end 3,7 mio. tons kobber. Til sammenligning vil biler med forbrændingsmotorer kun behøve godt 1 mio. tons. Ser vi på det samlede forbrug af kobber frem til 2040, vil person-elbiler lægge beslag på 35,4 mio. tons kobber eller 5 mio. tons mere end krævet for at kunne imødekomme den nuværende efterspørgsel efter personbiler med forbrændingsmotor," føjer han til.

Rentabiliteten

Elbiler kan ifølge Wood Mackenzie, der bl.a. har rådgivet den danske stat i energispørgsmål, bruge 3,5 gange så meget kobber som en bil med forbrændingsmotor. Jo større køretøj, des større forbrug af kobber. Således vil en eldreven bus kunne bruge op til 16 gange så meget kobber som en personbil med forbrændingsmotor.

"Den største psykologiske barriere, som de fleste i dag har med elbiler, er at løbe tør for elektricitet midt i en længere køretur. Denne bekymring adresseres bedst ved at have en mere vidtforgrenet opladningsinfrastruktur, men man må også gøre sig klart, at det vil kræve mere kobber," konstaterer Henry Salisbury.

Hvis ambitionen om én mio. elbiler i Danmark i 2030 skal realiseres, vil det ifølge brancheorganisationen Dansk Energi indebære, at der de kommende ti år herhjemme hver eneste dag skal etableres 250 nye ladestandere.

Kobber er det bedst egnede materiale til at lede elektricitet i elbiler; også fordi det kan håndtere de højere temperaturer, der er almindelige i elbiler. Aluminium er ifølge Wood Mackenzie det nærmeste alternativ, men selv om det er lettere og næsten tre gange billigere, er kobber på alle parametre bedre.

"Et aluminiumkabel skal have en diameter, der er dobbelt så stor som et kobberkabel med samme transmissionskapacitet," fremhæves det i rapporten.

I mineindustrien er tommelfingerreglen, at prisen på 1 pound kobber (454 gram), skal være mindst 3,00 dollars for at kunne sikre rentabiliteten.

I lighed med olieindustrien arbejdes der med lange investeringshorisonter fra beslutningen træffes om at etablere en kobbermine, og indtil den første kobber bliver udvundet og solgt på verdensmarkedet.

Aktuelt handles kobber til priser 15 pct. under den prisgrænse, der anses for rentabel, og dette sammenholdt med den verdensøkonomiske opbremsning kan gøre mineindustrien og dens investorer tilbageholdende, hvilket kan få mærkbare konsekvenser.

Således forudser investeringsbanken Jefferies, at den globale efterspørgsel efter kobber i 2024 vil ligge 1 mio. tons over udbuddet. Prognosen fra Wood Mackenzie er, at der om et tiår i 2028 vil blive produceret 25 mio. tons kobber, hvilket er 4 mio. tons mindre, end efterspørgselen til den tid ventes at være.

Efterspørgslen

For alle langsigtede prognoser om udbud og efterspørgsel efter kobber gælder, at det er omstillingen til elbiler samt infrastrukturen hertil, der vil være den drivende kraft.

Forudsigelserne om stor, global efterspørgsel i det kommende årti har indtil videre ikke understøttet kobberpriserne, der først og fremmest styres af handelskrigen mellem USA og Kina.

"Kina er en meget råvareintensiv økonomi, og her tegner efterspørgselen på bl.a. kobber til i år at blive den svageste siden 2000. Samme negative trend præger efterspørgselsudviklingen i andre markeder, konstaterer Citigroup, USA’s fjerde største bank, i en analyse og fortsætter:

"Til trods herfor har kobber ikke set de samme bratte prisfald, der har kendetegnet andre råvarer, hvilket kunne indikere, at kobberprisen kan falde yderligere i de kommende måneder, hvis strømmen af negative økonomiske nøgletal fortsætter."

Den svækkede efterspørgsel har betydet, at lagerbeholdningerne af kobber vokser, hvilket vil lægge yderligere pres på priserne.

Metalbørsen London Metal Exchange har aktuelt 275.000 tons kobber på lager. I marts var lagerbeholdningen nede på 111.775 tons.

Protesterne

Sine steder presses mineindustrien af andre forhold.

I Peru, der er verdens største producent af kobber efter nabolandet Chile, har protester mod mineindustrien i snart en måned blokeret for eksporten af kobber til en værdi af 2,75 mia. kr. samt forhindret forsyninger i at nå frem til kobberminerne.

Konkret drejer det sig om fire kobberminer: Freeport-McMoRan-koncernens Cerro Verde-mine, MMG-koncernens Las Bambas-mine, Glencore-koncernens Antapaccay-mine og Hudbay Mineral-koncernens Constancia-kobbermine. De fire miner stod i 2018 for halvdelen af Perus produktion af kobber.

Indbyggere i Perus kobberproducerende region har blokeret veje og jernbaner i protest mod den udvindingstilladelse, som regeringen i Lima har givet til mineselskabet Southern Copper Corporation til Tia Maria – en kobbermine, der repræsenterer en investering næsten 10 mia. kr., og som har været forsinket i næsten et årti på grund af modstand fra lokale landmænd.

Indtil videre har de fire ramte miner fortsat produktionen, men da protesterne også blokerer for forsyninger til minerne, herunder brændstof, vil de inden længe kunne blive tvunget til at indstille produktionen.

Relaterede

Seneste nyt

Energijob

Se flere

Se flere