EnergiWatch
ANNONCE
PHus.jpg Foto: By & Havn/Peter Sørensen

Nordhavns-batteri viser vej til nye forretninger for energisektoren

KOMMENTAR: Det er ikke blot for at tilfredsstille forskerne, at man har opsat Danmarks første batteri til overskudsstrøm i Nordhavnen. Teknologien kan give helt nye indtjeningsmuligheder for branchen, vurderer konsulenthus.

Af Anders Ørding Olsen, Ph.d., konsulent hos PA Consulting Group, ekstern lektor CBS og Camilla Andersson, konsulent hos PA Consulting Group

Onsdag den 1. marts var en begivenhedsrig dag i det nye Nordhavskvarter da startskuddet for alvor gik til projektet ”EnergyLab Nordhavn” med ibrugtagelsen af et batteri med en effektkapacitet på 630kW, nok til at forsyne 60 husstande i et døgn, placeret under et parkeringshus.

Projektet er interessant på flere område: Dels er det en interessant testramme for batteriteknologi; dels vil det give indblik i fordelene for elnettet ved at gøre 'demand-response' og lagring til en ny komponent og et alternativ til netudbygning; og dels vil det give en tidlig indikation af det kommercielle potentiale i Danmark.

Det store spørgsmål i forhold til forretningspotentialet er, om batteripriserne nærmer sig et niveau, hvor der kan skabes rentable forretningsmodeller for lagring af el til brug i spidsbelastningstider?

Teknisk er der indtil videre enighed

PA Consulting Group afsluttede for nyligt et større studie af batterimarkedet i Tyskland. Her forventes vækstrater på ca. 50 procent i de kommende år, men der er stadig en stor tøven hos de eksisterende og potentielle aktører i markedet, grunden den store usikkerhed omkring fremtidig teknologiudvikling og indtægtsstrømmenes langsigtede stabilitet.

Studiet konkluderer, at på trods af pæne reduktioner i priser og omkostninger i de senere år, er der fortsat et potentiale for at reducere batteripriserne med 20 - 40 procent afhængigt af teknologien.

I forhold til investorer og kommercielle aktører er den positive nyhed, at der ikke forventes markante teknologiskifte, som vil påvirke værdien af eksisterende investeringer. På trods af, at det umodne marked fortsat inkluderer en række konkurrerende teknologier, er den dominerende fortsat Lithium-ion, som netop batteriet på Nordhavn, hvilket forventes fortsat vil være tilfælde på den korte til mellemlange bane.

Forretningsmodellers fremtidige potentiale

Forventningerne peger i retning af, at den dominerende forretningsmodel vil blive backup kapacitet, 'peak shaving', og undgåelse af netudbygningsomkostninger. Bekymringerne hos investorer i batteriprojekter vil primært være eksistensen og stabiliteten af incitamenter, samt risikoen for overkapacitet, som vil kunne resultere i lavere priser for leveringen af el fra batterierne.

Disse risici kan dog overvindes ved at udvikle forretningsmodeller, som kombinerer både backup kapacitet, 'peak shaving' – aflastning af spidsbelastninger baseret på aftaler med eksempelvis industrikunder og netoperatører, samt deltagelse i arbitragemarkedet.

For de eksisterende energiselskaber kan disse forretningsmodeller vise sig at tilbyde en ny indtægtskilde i en tid, hvor udbredelsen af distribueret elproduktion fra solceller og lignende kan være en markant trussel mod den traditionelle indtjening i fremtiden.

Projektet på Nordhavn vil byde på en række værdifulde erfaringer og svar på flere vigtige spørgsmål i forhold til teknologien og ikke mindst hvordan en ny fremtidig forretningsmodel for batterilagring på energimarkedet kan komme til at forme sig for energiselskaber og investorer.

 

Modtag nyhedsbreve fra EnergiWatch gratis
Velkommen til debatten
Når du kommenterer, accepterer du debatreglerne på EnergiWatch
Har du spørgsmål? Find svaret her